Wzory dokumentów

Formularze

Kwestionariusz osobowy .doc
.odt
Formularz wniosku o pożyczkę .doc .odt
Formularz deklaracji członkowskiej MKZP .doc .odt
Zestawienie godzin dozorców .doc .rtf
Godziny ponadwymiarowe i dodatki dla nauczycieli .doc .odt
Informacja o wpisie do księgi inwentarzowej .doc .odt
Premie dla pracowników administracji i obsługi .doc .odt
Premie i godziny palaczy c o .doc .odt

Wzory

Wzory opisów faktur i rachunków .doc
.odt
Wzór listy uczniów objętych dowozem .doc .odt
Wzór zlecenia .doc .odt
Wzór zlecenie wykonania drobnego remontu lub usługi .doc
Wzór umowy kupna-sprzedaży
.doc .odt
Wzory adnotacji Dyrektorów na podaniach pracowników
.doc
.odt

Wnioski

Wniosek o zmiany w budżecie placówki .doc
.odt
ZUS Z-15 Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego .pdf edytowalny .pdf
ZUS Z-7 Zastępcza asygnata zasiłkowa
.pdf
edytowalny .pdf
Wniosek o wyjazd samochodem prywatnym

Umowy zlecenia

Wzór umowy zlecenia:
.doc
.odt
Oświadczenie zleceniobiorcy do umowy zlecenia: .doc .odt

Druk rachunku do umowy zlecenia

Nowy druk obowiązujący od 01.02.2012

.doc .odt

Druki stosowane przez jednostki

Druk zapotrzebowania na opał .doc .rtf
Informacja o dowozie dzieci do przedszkoli .doc .rtf
Informacja o dowozie uczniów do gimnazjów .doc .rtf
Informacja o dowozie uczniów do szkół podstawowych .doc .rtf
Umowa z firmą na wykonanie usługi .doc .rtf
Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto .doc .rtf

Stypendia szkolne

Wniosek o przynanie stypendium
.doc .odt
Numer konta .doc .odt
Wydatki kwalifikowane .pdf
Postanowienie dyrektora szkoły .doc .odt

Młodociani

Formularz informacji o pomoc de minimis .pdf
Informacje dla Pracodawców
.pdf
Instrukcja wypełniania tabeli w części D
.pdf
Oświadczenie dot. sprawozdań finansowych
.pdf
Oświedczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
.pdf
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia
.pdf

 

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
.pdf
Poprawiony: środa, 12 sierpnia 2015 11:23